COMENCEN ELS ACTES

DELS 150 ANYS DE

CAPDEPERA COM A

MUNICIPI INDEPENDENT
Dia 26 de juny de 2008 a les 20,00 h. a les voltes de Ca'n Creu d'Inca tendrà lloc la conferència a càrrec de Maria Massanet, Miquel Pastor, Antoni Picazo i Gori Rexach amb el títol

La divisió territorial del terme d'Artà
El naixement de Capdepera i Son Servera


Image