La Comissió de Medi Ambient de l’IES CAPDEPERA, juntament amb els educadors ambientals del Parc Natural de Llevant i diferents artesanes gabellines dugueren a terme un seguit de tallers de llata a l’IES Capdepera amb gran acceptació entre l’alumnat.

 

Aquest mes de febrer a l’IES Capdepera s’ha pogut gaudir d’un taller singular d’allò que és prou representatiu de la població gabellina: la llata. Gràcies al vincle establert entre els monitors del Parc de Llevant Catalina Piris i Llorenç Vidal i la comissió de medi ambient de l’institut formada pels professors del centre Antònia Tous, Tomeu Febrer, Pere J. Danús i Carles Balle més de 555 alumnes han visitat el Parc de Llevant amb itineraris guiats, enfocats en les diferents assignatures.

D’altra banda, s’han hagut de preparar més de 10 kg de palma per a poder realitzar aquest taller de llata. Catalina ha explicat les diferents modalitats i trenats que se’n poden fer, a més del procés del tint dels brins que fins i tot es pot aconseguir amb elements naturals com pugui ser el pastanagó i altres. També els educadors dugueren un conjunt de potets, on hi havia el sofre que s’usa per embrinar. Després, demanaren a què els recordava aquella olor, alguns digueren que la seva àvia feia aquella olor tan característica.


Seguidament, Piris els hi posà un vídeo sobre el procés de fer art de llata, molt clar i educatiu, on passa per passa s’explicava l’art més característic de Capdepera. D’altra banda, Llorenç va anomenar el principal enemic que té el garballó actualment: es tracta de la papallona Paysandisia archon, que fa el seu capoll dins el garballó i el barrina.Després d’haver explicat tot el procés l’alumnat estava impacient per començar a trenar la llata. Abans, però, l’artesana gabellina Yolanda Izquierdo explicà amb detall el procés de fer l’afegit de les fulles. Les “madones” de sa llata, i les conegudes per les Maries, també foren presents als tallers i formaren part d’aquest procés d’ensenyança tan ben elaborat. Era un vertader goig poder veure aquest “equip” de feina a l’Institut, ja que anaren classe per classe amb tots els estris i models fets de llata: senalletes, senallons, còfia i fins i tot el petit ganivet. També a les imatges l’alumnat va poder saber què eren unes cucales o unes baiasses. Totes fetes de llata.Finalment, en la darrera sessió es contà amb la participació extraordinària de Joana Colom, qui amb la seva guitarra va posar lletra i veu al taller amb un colofó únic i gairebé irrepetible. Tot l’alumnat es va mostrar amb molt bona actitud per a poder dur a terme els tallers, així l’alumnat aprengué a fer punts de llibre “llata”, a més en conegueren part de la seva història. S’espera que aquests tipus d’iniciatives es puguin dur a terme en anys vinents, quan serà imprescindible també anar a arrabassar paumes per a poder fer-lo. Gràcies als educadors, als monitors que ajudaren i a les madones de la llata. Fins l’any vinent!

Joan Cabalgante i Guasp

Us mostrem unes imatges de l'activitat.