HOMENOTS

Mallorca ha donat tres personatges universals. Ramón Llull (1232-1316) nat a Palma, Juan March Ordinas (1880-1962), nat a Santa Margalida i Joan Mascaró i Fornés (1897-1987) nat a Santa Margalida. Els fats han volgut que els dos darrers fossin margalidans i a més, contemporanis i encara amics. Què no daríeu per poder ser espectadors de les seves converses? Per un preu mòdic, Sebastià Alzamora ens les conta.