Per Llorenç Tous


Antoni Gaudí a la Seu de Mallorca


 

Com més prop de Déu estam, més breu torna tota realitat humana, en concret, la parla. María de Nazaret en és una mostra: un sí, dues lleres, que a l’hora de redactar-lo se perllonga en un eco que embolcalla el món i salva la humanitat.

L’encontre amb Déu és com el gra de una llavor en el que està condensada una vida sencera. Basta una llavor de tomàtiga, importada de Amèrica segles enrere i sembrada oportunament, per arribar a obtenir més tard la collita de una quarterada. De tal fecunditat en parla l’Evangeli. Motiu de més per escampar bona llavor pel món i la bolla.

Bastà un profeta com Jonàs, una vegada hagué passat tres dies pel ventre de la balena i tornà caminar en la direcció que Déu li havia manat, perquè la gran ciutat de Nínive es convertís.

Tendrem algun dia nosaltres la sort de rebre un profeta semblant? Sabrem respondre com Maria de Natzaret?

 

Llorenç Tous

Advent 2022