PARLAMENT INCIVIL


Segurament, el títol de 'Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual' no ens sona gaire. Sí que ho fa, però, la “llei del sí és sí”, i no tant pel seu contingut, que pocs de nosaltres hem llegit, com pel debat gens civilitzat que ha generat aquesta norma aprovada pel Parlament espanyol. Però el debat hauria de ser sobre els motius que fan necessàries lleis d'aquesta naturalesa. Som una societat malalta i el que manca, a més de lleis punitives, és educació. Molta educació.