EN COS DE CAMISA

          “N’hi ha que tenen
          collons per tot
          menys pel front”
 solia dir
 l’amo en Pep Cetre,
 al Cel sia.
                                                                                                                  
Ho recordam,
ara que hem vist
la solució projectada
del transbordament
del tren en arribar
a              a Manacor.