Juntar sa lluna... la mar...  

Image

 En es moll, un grup de gent,

tothom seu a un escaló,

concert de percussió,

sa lluna és en quart creixent.

Com descriure aquest moment ?

Juntar sa lluna… la mar…

i al mateix temps escoltar

un concert d’aquesta alçada.

Això és Cala Rajada.

Són moments per disfrutar.