Una exposició única i irrepetible que ens ha acostat a l'obra del pintor gabellí més universal i que amb la publicació del llibre es veu catalogada i analitzada la seva obra.