Durant tots els dies festius de Pasqua es manté el servei habitual de recollida de residus.