Dissabte, dia 3 de gener, a les 10,30 h

 Poliesportiu Es Figueral
 Organitza l'Atlètic Escolar