Una jornada sobre el teixit cultural associatiu a Capdepera
En aquests moments de crisis, el teixit cultural associatiu dels municipis està creixent d'una manera imparable, formant part de les programacions culturals de cada territori. Ens veiem immersos en un moment molt intens, de recerca permanent, en què, a partir del canvi de paradigma social i cultural s'estan consolidant models exportats de la comunicació 2.0, molt més col·laboratius i sostenibles. És moment de canvi i d'analitzar què està passant.
Amb aquest curs proposam fer una recerca sobre aquest nou model que s'està creant, analitzant exemples de nous formats i detectant quins són els conceptes clau que fan possible aquesta nova manera de treballar.

D'aquesta manera, podrem tenir una idea clara de quins són els aspectes dels que s'estan nodrint els nous projectes culturals i facilitarem la tasca dels gestors, creadors i altres agents culturals que vulguin ser partícips d'una nova manera de fer cultura.

Sessió 1. Anàlisis del punt d'inflexió: la comunicació 2.0 i la cultura/ Treball en xarxa, el nou repte de la societat globalitzada: col·laboració, coproducció, co-creació, co-gestió, coworking, crowdsourcing.../ Crowfounding: El finançament col·lectiu./ Marc legal de les noves propostes/ Creative Commons: La cultura oberta/ Formes d'organització: avantatges i desavantatges de ser empresa o associació/ Esdeveniments públics o privats?/ Els nous
públics: ciutadania activa.

Sessió 2: Xarxes socials: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google plus, Linkedin, Foursquare./ Compartir, crear, participar: Anàlisis de projectes.

ADREÇAT A: Membres d’associacions culturals, gestors, creadors, tècnics de cultura i altres agents culturals.
HORARI: Dissabte d’11 a 14 i de 15.30 a 18.30 h
DURADA: 6 hores dividides en 2 sessions
DISPONIBILITAT DE DATES: Només disponible els dissabtes
CONDICIONS TÈCNIQUES:
Connexió WIFI (imprescindible)
Projector i ordinador (els podem aportar nosaltres si l’espai no en té de prop

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Tina Codina