Es convoca una reunió informativa per a debatre la situació educativa actual i adoptar mesures urgents

DIMECRES DIA 18 DE SETEMBRE A LES 21H, A L’AULA D’ANGLÉS DE L’ESCOLA S’ALZINAR. 

 SE CONVOCA REUNIÓN INFORMATIVA PARA DEBATIR LA SITUACIÓN ACTUAL EDUCATIVA Y TOMAR MEDIDAS URGENTES.

 MIÉRCOLES DÍA 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 21H. EN EL AULA DE INGLÉS DEL COLEGIO S'ALZINAR.

 

LA DIRECTIVA

AMPA S’ALZINAR/ CEIP S’ALZINAR

07580  CAPDEPERA