SANT ANTONI A DISTRIBUCIONS LLEVANT


OFERTES EN:
- sobrassades
- botifarrons i llonganises
- vi, moscatell i sangria
- herbes dolces i seques
- senalles i portabotelles de llata
- graelles i altres estris
LLONGANISA A TROSSOS O SENCERA

 Sant Antoni gloriós,

benvingut a Capdepera

siau vós i sa somera,

i benvinguts aquests dos

dimonis emprenyadors

que sempre vos van darrere.

 

2

En temps de crisi, siau,

més que mai, ben arribat,

vós qui sempre heu demostrat

que amb un rosegó passau

i que no necessitau

res per estar conformat.

 

3

Vàreu viure en sa pobresa,

però per dins éreu ric,

i segur que més d’un pic

vàreu tenir per riquesa,

sols de s’aire sa puresa,

i un porcell per tot amic.

 

4

Seguint sa vostra petjada,

mirarem d’anar passant

aquest nou any, desitjant

que en tota aquesta contrada

sempre hi tengueu bona estada,

vós i es vostre exemple sant.


Jaume Fuster

El dimoni està a l’Infern,
a dins l’Infern a les fosques;
i quan no té res que fer
amb so pardal mata mosques.

Sant Antoni n’és vengut
dia desset de gener.
Venturós s’homo que té
sa dona i no el fa banyut.

El Dimoni són ses puces,
un animal tan menut;
se colguen amb ses fadrines,
i jo que som gran, no puc!

Sant Antoni n’és vengut
amb un ase amb quatre cames.
Si la dona no té mames,
s’homo queda ben fotut.

El dimoni cucarell
va néixer en temps de magranes
va dir que en tenia ganes
i ni donaven pel clotell.

Sant Antoni gloriós,
guardau-mos aquesta bota,
si no en voleu cap gota,
noltros beurem per vos.