NOTA DE PREMSA ENTREGA SUBVENCIONS DE L´ESTALVI ÈTIC 


     L´Estalvi Ètic de Colonya ha estat solidari amb 62 Entitats de les Illes Balears
LA MAJOR PART ES DESTINA A L´AREA ASSISTENCIAL PER FER FRONT A L´ACTUAL SITUACIÓ

   Avui, a les 12,30 h,. a la Cambra de Comerç s´ha celebrat l´Acte d´entrega de les Subvencions de l´Estalvi Ètic amb l´assistència del President de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, Sr. Josep A.Cifre, dels membres del Comité Ètic i dels representants de les entitats beneficiàries.
   La solidaritat dels clients de Colonya aquest any 2.009 ha permès captar 118.535 € i concedir 62  subvencions per import de 93.810.-€. a entitats que treballen pel benestar social.
Aquest fons provenen de:

1.- 105.963.- € de les donacions que fan els clients de l´Estalvi Ètic de Colonya (els clients donen el 50% dels interessos bruts que cobren).

2.- 11.703 € rebuts per primera vegada enguany de Colonya Assegurances, provinents de l´Assegurança Solidària.

3.- 410 € del Pla Ètic i Solidari.

4.- 459 € Interessos imposició a termini

El Comité Ètic va acordar distribuir aquests 118.535.-€  de la següent manera:

a.- Concedir 62 subvencions per import total  de 93.810.-€..-€ a Entitats de les Illes que treballen:
1.- En l’àmbit assistencial ( 57,3 %),
2.- En l´ Economia Social ( 19,7 %),
3.- En l’àmbit cultural i alternatiu (6,3%)
4.- En sostenibilitat i medi ambient (4,3%)
5.- En l’àmbit de la cooperació al tercer món (12,4%)

b.- Destinar 24.725.-€ al Fons de Solidaritat per Ajudes i Emergències.
    Desprès del desè aniversari de l´Estalvi Etic, la primera experiencia de finançes ètiques a l´Estat espanyol, ens complau constatar que L´Estalvi Ètic ha arrelat a la nostra societat i que, gràcies a la solidaritat de tots el que hi participan, dóna recolzament a les entitats i persones que treballen per un món millor i més just.