IES CAPDEPERA

Dades matriculació

Curs 2009-2010

* Admissió ESO:
   de 27/04/09 a 11/05/09
 
 Batxillerat:   de 16/06/09 a 30/06/09
   
 * MatriculacióESO:   de 29/06/09 a 31/07/09
  
Batxillerat
   
   de 09/07/09 a 13/07/09