SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

DIMECRES, dia 15 / ABRIL / 2009
HORA: 14:00h
Saló d’Actes de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA

I.-
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (07.04.09)

II.-
EXP VAR 11MA/2009: ESTUDI TARIFES PROGRESSIVES PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A CAPDEPERA I A CALA RATJADA (AIGÜES CAPDEPERA).

III.- EXP VR 12MA/2009: ESTUDI TARIFES PROGRESSIVES PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A CALA PROVENÇALS (CALA PROVENSALS, S.A.)

IV.-
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

V.-
AUTORITZACIÓ OBRES CENTRE MULTIUSOS (EXCEPCIÓ ARTICE 60 ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

VI.-
AUTORITZACIÓ OBRES HOTEL SON MOLL (EXCEPCIÓ ARTICLE 60 ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).


VII.- AUTORITZACIÓ OBRES LÍNIES ELÈCTRIQUES (EXCEPCIÓ ARTICLE 60 ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

 

Capdepera, 8 d’abril de 2009.
El Batle acctal,
José Andrés Gallego Méndez