És una bona notícia que les arques públiques municipals no hagin de fer front a cap sanció per les obres del Passeig Marítim. Ara, hi ha altres qüestions que ens agradaria aclarir

 
  

           

Més per Capdepera fa la següent valoració de la sentència que anul·la la sanció que Costes havia imposat a l'Ajuntament de Capdepera amb motiu de les obres de reparació dels desperfectes provocats pel temporal Glòria:

Més per Capdepera va ser crític amb l'equip de govern en el moment de rebre les resolucions de Costes que imposaven una sanció per fer les obres del Passeig de Son Moll sense autorització. I també vàrem ser crítics amb Costes per tardar tant a paralitzar les obres si realment pensaven que es feien sense autorització.

En un comunicat del mes de juliol de 2020 vàrem manifestar que calia esperar que finalitzàs el procediment administratiu, en aquest cas judicial, per saber si s'havien de demanar responsabilitats polítiques. En aquell mateix escrit donàrem suport a la presentació d'al·legacions a la sanció de Costes per, almanco, rebaixar-la i vàrem valorar que no tenia cap sentit tomar res del que s'havia construït, ja que tot plegat tendria un efecte desastrós per a les arques municipals i, per extensió, per als ciutadans.

Atès el sentit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la aquella sanció, només cal felicitar l'equip de govern, els serveis jurídics i per extensió tot el Consistori, per aquest resultat. I ens alegram que no s'hagi de pagar cap sanció a càrrec dels diners públics.

La resolució judicial es centra en aclarir si l'autorització només arribava a la fita 564, o bé si es podia actuar més enllà, fins a Son Moll. La Sala diu que és l'Administració sancionadora (Costes) la que no va precisar amb el necessari detall l'abast de les obres autoritzades, ja que no va indicar les fites inicial i final, i es va limitar a autoritzar l'adopció de les mesures provisionals de defensa establertes per l'Ajuntament en els seus escrits. I que, per tant, no hi ha dolo o culpa de la part sancionada (l'Ajuntament).

Fixada l'anterior qüestió, trobam a faltar en tot aquest procés un aclariment de si tot el que es va fer es podia fer pel procediment administratiu d'emergència. De fet aquesta va ser la qüestió que més va criticar Més per Capdepera. El mateix informe tècnic municipal enviat a Costes parla de risc de col·lapse a nombroses zones dels 520 metros que fa el passeig, remarcant expressament les fites que hi ha abans d'arribar a na Ferradura. Per la seva banda Costes va autoritzar “la adopción de dichas medidas provisionales de defensa”.

Fins a na Ferradura ningú dubtava que s'havia d'actuar a tota una sèrie de punts. Però a partir d'aquest indret i fins a Son Moll mai ha quedat clar en quins punts concrets hi havia perill de col·lapse i en quins altres punts simplement es va aprofitar l'avinentesa per evitar que quedassin trossos del muret amb formes i aspectes diferents, és a dir, per motius estètics. Això s'ha d'unir al fet que durant setmanes no es va precintar la part que dona a la mar, ni tan sols el muret, fet que es contradiu amb les “situacions que suposin greu perill”, tal i com exigeix una actuació per emergència.

Aquesta qüestió és més important del que sembla, ja que tot allò que es fa per emergència es pot donar a dit i sense concurs públic. I d'aquí ve, amb totes les empreses que hi ha, que es contractàs a dit justament l'empresa que li feia la casa al Batle, decisió que va provocar un comunicat conjunt dels partits de l'oposició. De fet, Més per Capdepera va demanar la dimissió del batle pels mateixos motius pels quals varen haver de dimitir els càrrecs de Més per Mallorca pel cas contractes.

Finalment, falta saber quina part del milió i mig d'euros que van costar les obres s'acabaran recuperant. Inicialment es va anunciar d'almanco un 50%, però de moment Costes no ha concedit a l'Ajuntament ni un 10% del cost. No sabem si amb aquesta darrera concessió de la titularitat, totalment abusiva i perjudicial per al nostre Ajuntament, vendran més diners. En tot cas demanam a l'equip de govern que reclami allò promès i interposi els recursos judicials que facin falta.


Més per Capdepera