En el darrer Ple tornàrem demanar que s'executin les xarxes de pluvials que falten a Cala Rajada. Pensam que ha de ser una actuació prioritària


 
  Imatge d'arxiuMateu Garau (PSM), quan va ser regidor de vies i obres a la legislatura 2007-2011, va deixar fets tres projectes, a punt de ser licitats, per a l'execució de la xarxa de pluvials i clavegueram en els carrers que baixen des de Via Mallorca fins Elionor Servera, abarcant des del carrer Bustamante (aturada de taxis) fins el carrer Monges arribant al carrer Floreal, aproximadament. El conjunt de les actuacions havien de tenir un cost d'1,5 milions d'euros a executar en tres fases i subvencionat pel Consell de Mallorca en un 65 %.

De llavors ençà no s'ha fet res al respecte i tota aquesta zona de Cala Rajada segueix sense pluvials, malgrat inicialment es tenien els projectes i bona part del finançament. En resposta a la nostra pregunta l'equip de govern va dir que estava parlant amb els veinats per concretar en quines zones convé actuar, però no es va concretar cap pla d'actuació.

Quan plou és habitual que determinades zones d'Elionor Servera i de carrers pròxims quedin anegades. Elionor Servera sí té pluvials però són incapaços de recollir tota l'aigua que davalla pels carrers que la creuen. Sabem que davant algunes pluges torrencials les infraestructures no podrien fer front al cabal d'aigua, però en altres casos sí que aquesta xarxa ajudaria a mitigar els seus efectes, evitant l'acumulació d'aigua en determinades zones i evitant bona part dels problemes que crea als residents, al tràfic rodat i inclús als comerços.

Per la seva orografia els carrers de tota aquesta part de Cala Rajada es converteixen en conductors de l'aigua de la pluja que discorre cap a la mar. Per tant pensam que és imprescindible i de gran necessitat completar la infraestructura de pluvials a tota la zona.

Sabem que no es tracta d'una intervenció que ofereixi gaire rèdit polític, però és tasca dels governants, en tant que gestors dels recursos i serveis públics, que els nuclis urbans comptin amb les infraestructures bàsiques. Per tant, demanam a l'equip de govern que prepari els projectes i cerqui el finançament necessari, bé mitjançant subvencions i ajudes d'altres administracions o bé amb recursos propis, atès que al cap i a la fi és una qüestió de prioritats.

 

Més per Capdepera