"...la idea de fer un pacte d'esquerres, que consideram molt valenta per part del batle, ens va animar i vam decidir participar per mirar d'arribar a acords"
   Encara que al principi vam dir no al pacte en solitari amb el PSOE, per una cadira a l'Ajuntament de Capdepera, la idea de fer un pacte d'esquerres, que consideram molt valenta per part del batle, ens va animar i vam decidir participar per mirar d'arribar a acords.

   Després de les reunions en què cadascú va exposar els seus punts més importants i en què aquells que es vàrem presentar per la nostra part van ser "ben vists" per tots els representants dels grups allí presents, només hi va haver dubtes en les forma de poder-los dur a terme.

   En l'última reunió se'ns va demanar, per part del grup del PSOE, que se els ho enviàssim per mail, perquè ells poguessin incloure-los en el programa conjunt. Efectivament, els enviàrem les nostres propostes i el dimarts se'ns va comunicar que no les podien acceptar.

Les propostes són les següents:

1) Participació ciutadana en els pressupostos (especialment en l'apartat d'inversions) i transparència de l'administració amb els ciutadans.

2) Posada en marxa dels habitatges que estan tancats i que en la conjuntura del nou govern de les Balears es podrà dur a terme.

3) Ocupació pública per salvar les famílies en què els seus membres no hagin treballat el temps suficient per accedir a les prestacions socials.
Per a això s'ha de comptar amb els serveis socials, els quals faran les valoracions d'acord amb les prioritats.
L'ocupació pública es pot dur a terme amb l'empresa Capdepera Segle XX o, en cas de no ser viable, amb les empreses que contractin amb l'administració.

4) Concessions per a un màxim a 3 o 4 anys i fins que canviï la llei de "Racionalització", i anar remunicipalizant aquelles empreses quan acabin les seves concessions.

5) Exigència a les empreses que contractin amb l'Administració que respectin la llei pe que fa als contractes amb els seus treballadors. I que s'incloguin i es compleixin clàusules socials en aquests contractes.

6) Edifici "Aumasa" i serveis que dóna l'empresa amb els usuaris. Exigir-li una parada i oficina digna on es puguin protegir els clients en cas de mal temps.

7) En el cas de l'abocador, falta incloure una data determinada d'interposició de les oportunes accions judicials.

  També es va demanar que se'ns s'inclogués en la Junta de Govern durant els quatre anys de legislatura i no només els dos que ens oferien.

  Com vàrem dir, no demanàvem el Sol. El lector traurà les seves pròpies conclusions.

  Seguim insistint que per a totes aquelles polítiques de caràcter social ens tindran al seu costat.