DIGUÉS-NOS COM GOVERNES I TE DIREM QUI ETS!


 
Es prepara un nou curs conflictiu i caòtic gràcies a l’acció del govern Bauzá del partit popular (PP). La traïció als seus, la falta de diàleg, la desconsideració cap als processos democràtics i legalment establerts, l’autoritarisme, la prepotència, l’exclusió dels discrepants i un comportament pervers i de perfil assetjador, dominen l’acció de govern del president Bauzá, la qual cosa fa que la ciutadania el percebi com un governant injust i se’l miri amb desconfiança.

L’ordre TIL serà impugnada de forma conjunta per sindicats, entitats, assemblees, plataformes i organitzacions  que formam part de la comunitat educativa. Hi veim molts d’aspectes que, des del nostre punt de vista, vulneren la legislació vigent.

Des de l’STEI pensam que s’ha de demanar la suspensió cautelar de l’Ordre TIL. La

llei orgànica d’educació, vigent en el moment de la publicació del decret TIL l’abril de 2013, no donava cobertura legal al Decret. La LOMCE, aprovada el desembre de 2013, a una de les disposicions finals dóna cobertura al fet que l’Administració pugui implantar projectes per fer assignatures no lingüístiques en anglès. No diu, però, que hagin de ser obligatoris a tots els centres, ni que s’hagin d’implantar a deu cursos en dos anys. Aquesta no seria una fórmula d’implantació progressiva, sinó que seria una implantació invasiva. I a més a més el calendari d’aplicació d’aquestes noves mesures que preveu la LOMCE per al curs vinent, el 2014-2015, marca que només es poden implantar a 1r, 3r i 5è i per tant no donaria cobertura legal per fer aprenentatges d’assignatures no lingüístiques en anglès a 2n, 4t i 6è de primària, ni tampoc a 1r i 2n d’ESO.

La comunitat educativa vol promocionar el coneixement de l’anglès però el govern ens ha fet perdre ja dos anys, fent-nos fer vuit i nous i cartes que no lliguen. Perquè el TIL imposat d’aquesta manera no aconsegueix en cap moment promoure l’aprenentatge de l’anglès.

Estam cansats de veure com el govern que presideix José R. Bauzá, ens fa perdre el temps amb normatives ideològiques, imposades i no consensuades, que no tenen encaix pedagògic, que creen caos i són inaplicables als centres, que perjudiquen el sistema educatiu, l’estabilitat i l’harmonia que els centres necessiten per ajudar a créixer com a persones els infants i joves de les illes.  I no estam cansats de lluitar per aconseguir diàleg i consens per assolir un veritable ensenyament de qualitat inclusiu, sense retallades i en català. 


M. Antònia Font
Política educativa i normalització lingüística de l’STEI