Europeus del sud...

La fotografia de sobre i la de l'esquerra corresponen a un mateix lloc (Cala Rajada). Llosques que algun... com dir-ho?, porc? ha buidat del cendrer del cotxe directament en terra. A la segona, a més, en perspectiva, al fons, es veueun els excrements d'un ca, l'amo del qual no s'ha dignat recollir-los. Un altre porc? A la fotografia de baix, la mateixa escena, si fa no, fa, en aquest cas a Capdepera, perquè els bruts no discriminen, com veim. Es tracta d'imatges d'aquests dies.
Europeus? Sí, però del sud...