Imatges com aquestes fan empegueir..., almanco a nosaltres.
  Si hi ha un lloc idíl·lic i tranquil a la nostra costa és el turonet situat entre Son Moll i el caló des Fondalet. Sempre hi trobam gent que s'hi seu i guaita la mar a l'ombra dels pins vinclats pel vent de la costa. Aquest diumenge passat, l'espai estava ocupat per una gandula amb el folro de goma fet miques i escampat per la zona.Veritablement, n'hi ha que no se'n pensen ni una de bona!

(Imatge remesa per un lector)