A Mallorca, les flors que coneixem com orquídees, totes són la mateixa espècie: ophrys tenthredinifera.

És una de les orquídees més abundants amb algunes subespècies que tenen alguna petita diferència entre elles. És de distribució mediterranea i se poden trobar en redols on s'hi agrupen gran qüantitat de peus.  
Les imatges corresponen a la ophrys tenthredinifera "mosques vermelles".
Imatges preses al bosc de s'Alzinar