N'hi ha cantonades de Cala Rajada deixen molt que desitjar, com moltes voravies del municipi.  Algunes com aquesta cantonada és una mostra de deixadesa i de manca d'aquest maleït manteniment.