Antoni Flaquer “Coix”


El primer que veiem es el corral de la casa dels Morey amb al·lots.
Els primers Morey vingueren de Valldemossa. A mitjans del segle XIX  ja pescaven al Carregador. 
Construïren dues cases una esta enderrocada i l'altra era propietat del patró Mateu Morey,  que morí de la pandèmia del grip de l'any 18, als 30 anys.
El primer edifici propietat de una família d'Artà que emigrà a Bons Aires,  on tenia part a unes drassanes que construïen pailebots grans, de dos i tres pals.
Dita família venia a estiuejar cada dos estius, i construí "Villa Buenos Aires". Actualment la propietat és de la mateixa família o del seus descendents. Al fons de la fotografia s'hi veu el casal que construí la família propietària de la possessió de Can Cardaix. La família va anar parcelant la finca que arribava de la carretera de Son Servera fins El Carregador també eren propietaris de la vinya del Carregador.

 La casa petita del costat propietat del padrí de Pep Terrassa president de l'Associació Cap Vermell.