En els parcs infantils se van instal·lar uns dispensadors de gel desinfectar les mans. Una lectora comenta que esta molt bé l'idea" si funcionen". 


Concretament la nostra lectora ens indica que "voldria traslladar el poc manteniment de l'Ajuntament a l'hora d'instal·lar aquests desinfectadors en els parcs infantils... Si no es reposen desinfecten poc, però clar queden be"

Hem pogut comprovar que en altres parcs, com el del poliesportiu tampoc funcionava, desconeixem el motiu.