La reubicació dels contenidors de fems no acaba de ser seguida com caldria pels usuaris que, o bé fan el que volen, o bé s'han quedat amb els punts de recollida massa enfora (cosa que tampoc seria una excusa). La imatge és de l'avinguda de Cala Gat que, amb la remodelació, ha vist desaparèixer els contenidors en tota la seva llargada. Ara, el punt d'aquesta zona es troba en una segona línia que, com dèiem, cau una mica enfora de remeis. Sigui el que sigui, la cosa no acaba de funcionar, tot i l'espasa de Dàmocles d'una pujada de les taxes que, segons sembla, fiblarà.