El búnquer de Cala Moltó té l'entrada sense porta o protecció, per tant pot ser perillós. És ben necessari que l'autoritat competent prenguin la decisió de protegir l'accés con cal per evitar accidents i imprudències.