No és la primera vegada que parlem dels excrements de cans als nostres carrers ( i dissortadament tampoc serà la darrera). N’hi zones peatonals, voravies, passeigs, jardins... que fan oi.  Cada dia podríem treure algunes imatges d’exemple, però tampoc hem de convertir aquesta pàgina digital en un catàleg escatològic.

Aquesta imatge ha estat remesa per un veí indignat que comentà irònicament: “ El ca va quedar ben a gust, però l’amo quedà com un porc”.

És veritat que són molts els qui passegen cans i  se’n arrepleguen el  excrements de la via pública, però també és cert que encara queden molts que no ho fan.

Aquest incivisme tan arrelat que tant costa combatre!