Vicenç Garau Verdera, l'autor, es capaç de captar la força de la natura. 18 fotos