Aparentment sense música, però sí infringint algunes de les normes de l'ordenança municipal i del PORN del Parc Natural.


Un vídeo que ha rodat per les xarxes socials aquest cap de setmana mostra grups de joves turistes amuntegats a la zona dels xibius de Cala Agulla i deixant fems sense recollir a la platja. No és que sigui una imatge nova, ja que es ve repetint des de fa molts d'anys a l'inici i al final de la temporada turística, però no per aquest motiu deixa de ser menys preocupant. Uns grups de joves turistes que n'hi ha que, sorprenentment, encara defensen com a necessaris per a l'economia local, quan en realitat l'únic que deixen són guanys per a uns pocs, i molèsties i fems per a la resta. 

A l'indicat vídeo, aparentment, no s'hi sent música -ni dels propis turistes ni dels xibius-, el que voldria dir que s'estaria complint la prohibició establerta pel PORN del parc natural. Però sí que sembla que alguns dels joves estiguin fent botellot, a part de deixar fems damunt la platja, dues conductes prohibides a l'ordenança municipal de convivència, sense descartar que hi hagi persones que es segueixin endinsant a la zona dunar delimitada, una acció prohibida en el PORN. 

Desconeixem si hi va acudir la Policia Local o qualque agent del Parc Natural. En tot cas, convindria que tant la policia municipal com la direcció del parc es posin les piles, es coordinin i tracin qualque pla per fer front a aquestes actituds, atès que no ha fet més que començar aquest període de grups sorollosos. No es pot impedir l'entrada de la gent a la platja, ni tan sols que s’amunteguin a determinades zones. Però sí que hi ha accions prohibides que s'han de perseguir, com ara entrar vidre a la platja, embrutar o fer botellot. És imprescindible la presència de policies i agents del parc, tant per l'efecte dissuasori com per a sancionar les infraccions de la normativa. 

Algunes iniciatives complementàries podrien ser la instal·lació de cartelleria visible i concisa del Parc Natural a la platja, recordant que és un espai protegit i enumerant allò que no es pot fer, una acció que té pendent de realitzar la direcció del parc, segons ens han comentat. Pel que sabem personal dels xibius arrepleguen fems dels grups que són a la platja i alhora recorden als usuaris que no han de deixar residus a l’arena. Ara be, amb els nombrosos grups que ara envaeixen Cala Agulla ho tenen difícil.