En el ple de dilluns, 13 de maig,  se va aprovar la licitació del bar del poliesportiu d’Es Figueral per un termini de 10 anys, no prorrogables, per una quantia de 6.000 euros anuals, amb un procediment obert i ordinari. Una vegada realitzats tots els informes i valoracions pertinents, amb el vist i plau del ple (s’aprovà amb els 9 vots de l’equip de govern i 7 abstencions de l’oposició) el regidors d’Esport, calcula que en el termini d’un mes i mig o dos mesos es podrà restablir el servei de cafeteria i bar al poliesportiu.
 

També ens han informat amb caràcter oficial que definitivament se canviarà la gespa artificial del camp de futbol. La data prevista pel canvi és a final de juny o principi de juliol, amb l’idea que s’acabés la instal·lació de la gespa nova durant el mes d’agost.
 

Una altra obra que afecta a la zona esportiva, en aquest cas també al poliesportiu és l’acabament de les obres del canvi de teulada i finestres del pavelló. La feina està acabada i resta pendent la recepció de les obres per part de l’ajuntament una vegada que els tècnics municipals donin la seva conformitat, ja que calia subsanar  una sèrie d'acabaments. Recordem que les fortes ventades  de la tempesta van tirar bona part de la coberta de l’edifici fent que la pluja afectés a l’interior amb el perill de fer malbé el sol que feia poc s’havia renovat.