Els primers en ser escoltats han estat els residents i comeciants d'Es Carregador, sa Font de sa Cala i es Provençals.Aquest dijous 23 de novembre, amb Es Carregador, sa Font de sa Cala i es Provençals, es va iniciar la ronda de trobades entre l'equip de govern de l'Ajuntament i els veïns i veïnes dels distints barris del municipi. Aquesta primera reunió va comptar amb una notable presència de persones interessades, i va ser conduïda per Núria Garcia, regidora de vies i obres, i per Paulí Faba, regidor d'urbanisme, tot i que hi varen assistir altres regidors. La pròxima reunió està fixada pel dia 12 de desembre amb els residents i comerciants de Canyamel. 

Aquestes reunions estan pensades, bàsicament, per escoltar la gent, les seves queixes i les seves propostes. En tot cas, els membres de l'equip de govern també aprofiten per informar de com es troben els projectes pendents d'executar a cada zona.

De fet, es va anunciar que el pròxim mes de febrer podrien començar les obres d'embelliment que es fan amb fons de la borsa de places turístiques, un projecte que finalment abastarà des del creuer de n'Aladern fin davant sa Sínia. Alguns dels presents comentaren que, tant han esperat, que no passa res si comencen un cop acabada la pròxima temporada turística. 

Pel que fa a les queixes i reclamacions dels residents i comerciants, s'ha de dir que foren moltes i els responsables polítics s'en dugueren una bona llista de coses a arreglar o a millorar. La qüestió és que la majoria dels assistents es varen queixar de l'abandonament que sofreix la zona des de fa anys. 

Les queixes més recurrents foren les relacionades amb el mal funcionament de l'enllumenat públic, el servei de recollida de fems, la falta de manteniment de carrers i voravies, la falta d'aparcaments públics, el mal estat de camins veïnals a causa de la mala canalització de l'aigua de pluja o les deficiències a la depuradora, entre d'altres.

En qualsevol cas, els assistents mostraren la satisfacció per haver estat escoltats i fa la impressió que aquesta acció de participació ciutadana és una bona eina per mantenir un contacte fluid i directe amb la gent. Lògicament, ara els responsables municipals hauran de fer feina de valent per intentar solucionar totes les problemàtiques exposades, tasca que no serà gens fàcil.