foto Wolf Hei


Després de l'abocament d'aigües residuals a la platja de Son Moll, fet que obligà a tancar-la, han començat les obres de reparació del tram espenyat de l'emisari de Son Moll.

L'emisari  ha sofert danys al llarg dels anys i les tasques de reparació són prou important per mantenir la qualitat de les aigües de la platja  i la conservació de l'entorn. Però aquestes obres s'han d'acompanyar de la millora en el funcionament de la depuradora de Capdepera i Cala Rajada, ja que malgrat es produexin fuites en les canonades de l'emisari, en teoria les aigües que s'escapen haurien d'estar depurades correctament. I les imatges dels abocaments mostren que la depuració és molt deficitària.