Ahir, 6 de setembre, es tornaren a obrir els parcs infantils de la plaça Castellet de Cala Rajada i S'Alzinar de Capdepera, una vegada acabat l'adob dels trespols que estaven molt deteriorats.  S’han complets els terminis establerts i els nins i nines ja poden tornar a gaudir de les instal·lacions municipals.

Aquestes feines als parcs infantils han consistit en el de la coberta i la substitució i manteniment de les atraccions.

Resta pendent la instal·lació de tendals per mitigar el sol a l’estiu, proposta aprovada pel ple de l’Ajuntament però encara no executada.

Així estava el terra del parc de la plaça Castellet...