Els panells d'informació de les rutes del nostre municipi s'estan renovant. Els nous panells són més clar i disposen de dues cares una amb la ruta marcada amb un plànol i altra assenyalada sobre una fotografia.Silmultàniament s'estan repasant les fites i repassant les fites informatives de totes les rutes.