Image

La Creu Roja de Capdepera ha distribuït entre els seus socis un díptic, d’acurada edició, en el qual ens fa un resum de les seves actuacions durant l’any 2006.

En la memòria trobam una llista d’actuacions  i l’evolució de cada un dels serveis que ofereix: Centre de dia (48 usuaris a Capdepera), transport adaptat  (33 persones ), menjar a domicili (14 persones), ajudes tècniques, préstec de material temporal (41 persones), teleassistència domiciliaria (60 usuaris), ajuda domiciliària (6 persones). Tot això pel que  fa a l’atenció a la tercera edat i als discapacitats. Altres serveis són el de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere, la col·laboració amb el tribunal tutelar de menors,  el programa d'envelliment saludable, la prevenció a les platges (atenció a 4.715 persones) i el curs d’autoprotecció a les platges per a nins i nines (38 participants).

Pel que fa als socis s’ha de dir que entre Capdepera i Sant Llorenç, la Creu Roja, compta amb135, i 45 voluntaris, dels quals 15 iniciaren la seva activitat durant l’any 2006.