El  Pacte  dels  Batles  és una iniciativa de la Comissió, que va sorgir el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO2 pel 2020. Els objectius són fixats a nivell de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte, és que l'acció té lloc a nivell local, a través dels diferents  plans  d'acció  que  es presenten i desenvolupen a les diferents ciutats/regions  que  hi  participen. Des de la seva creació, el nombre de ciutats  firmants  no ha fet més que En el Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió va incorporar la creació d’un Pacte dels Batles com a acció prioritària per actuar a nivell local i regional.

El Pacte ha de contribuir a assolir els objectius de la UE en política energètica. L’objectiu principal és que les ciutats i regions que s’adhereixin al pacte es comprometin a anar més enllà del 20% de reducció d’emissions de CO2 pel 2020.

A les Balears s'han adherit 29 municipis, 26 de Mallorca i entre d'ells Capdepera. 

COMPROMISOS de les ciutats i regions: 
- Presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli les mesures i estratègies per assolir els objectius.
- Cada any les ciutats del Pacte presentaran un informe públic per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció.

COMPROMISOS de la Comissió Europea:
- Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer el seguiment del progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències.
- Negociar amb actors financers i altres la seva contribució al Pacte (ex: BEI, Comitè de les Regions)

En el Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió va incorporar la creació d’un Pacte dels Batles com a acció prioritària per actuar a nivell local i regional.

Aquests són els documents:


Text del pacte: