El consistori demana ajuda tècnica per a descongestionar l'àrea d'Urbanisme
El batle de l'Ajuntament de Capdepera, Rafel Fernández, i el regidor d'Urbanisme Javier García, han mantingut una reunió amb el Conseller de Desenvolupament local, Joan Font, la secretària tècnica Antònia Malagrava, i el Director Insular de Cooperació i Caça, Joan Manera, per demanar ajuda tècnica per a tramitar expedients en curs de l'àrea d'urbanisme.

Actualment aquesta àrea es troba congestionada a causa de la quantitat d'expedients per a tramitar, ja que en aquests moments hi ha en marxa quatre dotacions de serveis, diverses modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries, expedients de reforma i renovació de la planta hotelera, a més de la tasca diària d'informes, comunicacions prèvies i finals d'obra.