El conveni ha estat signat aquest dijous dia 9 i afecta Son Moll d’Abaix, Els Pelats, Cala Gat, Els Provençals-Es Marisc i Son Moll de Dalt 
El director general d’Indústria i Energia, Jaume Ochogavía; el batle de Capdepera, Rafel Fernández, i el director d’Endesa Distribució, Ernesto Bonnín, han signat un conveni mitjançant el qual es garanteix el subministrament elèctric a diverses urbanitzacions del municipi de Capdepera que es troben actualment en desenvolupament i  no disposen de la infraestructura elèctrica definitiva.

L’acord signat ve a resoldre un problema de fa més de 10 anys, en què les unitats urbanístiques compten amb les pertinents llicències d’obres però continuen funcionant amb contractes de subministrament elèctric d’obra perquè no disposen de les infraestructures elèctriques definitives, donat que les àrees no tenen les dotacions de serveis necessàries.Per tal d’evitar la suspensió del subministrament elèctric, donar una solució als veïns i garantir la seva seguretat, Govern Balear, Ajuntament de Capdepera i Endesa han acordat que el consistori no concedirà noves llicències d’obres, ni cèdules d’habitabilitat a cap de les unitats urbanístiques afectades: Son Moll d’Abaix, Els Pelats, Cala Gat, Els Provençals/Es Marisc, i Son Moll de Dalt, fins que no s’hagin completat les infraestructures.

Per la seva part, Endesa permetrà, transitòriament i fins a l’execució definitiva de les infraestructures, que els contractes de subministrament d’energia elèctrica per obra es mantinguin fins que es puguin substituir per contractes definitius.

Aquesta solució provisional només és per als actuals subministraments d’obra a les unitats urbanístiques abans esmentades, i en cap cas es podran donar noves incorporacions ni increments de potència diferents dels existents.