L'Ajuntament de Capdepera ha atorgat 12 ajuts per a estudis universitaris acadèmics
El lliurament serà dia 29 de desembre a les 17h, al Teatre Municipal de Capdepera


FOTO D'ARXIU


   L’Ajuntament de Capdepera dins l’any 2013 ha convocat els II Ajuts als estudis universitaris acadèmics, adreçades als estudiants de Grau universitari, amb l’objectiu d’ajudar a sufragar econòmicament la formació dels estudiants del municipi de Capdepera.

    Per això ha comptat amb la col·laboració econòmica de quatre empreses del municipi: el Grup STeH, l’Associació Hotelera i de Serveis Cales de Capdepera (Firstsun Mallorca Hotels) el Predi Son Jaumell (Viva Hotels i Prinsotel) i Cap Vermell Hotel, amb les quals es va signar un conveni de col·laboració el passat mes de juny. 

    D’aquesta manera cada una de les quatre empreses va assumir sufragar una part d’aquest projecte aportant 3600€ cadascuna per a diferents tipus d’estudis, fins a cobrir un total de 12 ajuts de 1200€ per alumne.

  Des de finals de juny fins a novembre s’ha donat difusió d’aquest projecte al municipi i els alumnes han presentat les seves sol·licituds al Registre Municipal.

  S’hi han presentat 41 sol·licituds, de les quals n'han quedat excloses 10 per no complir amb els requisits exigits per les bases. D'aquestes sol·licituds: 14 són d'alumnat que inicia els seus estudis universitaris i 17 d'alumnat ja realitzant estudis universitaris.

  Dia 20 de novembre es va reunir la Comissió Avaluadora, formada per aquest sector empresarial, i també els representants dels IES de la zona, a fi de revisar les beques presentades, valorant-ne els 3 aspectes següents: situació econòmica, situació familiar (membre de família monoparental o de família nombrosa o de discapacitat) i situació acadèmica.

   S’ha fet una baremació d’aquests aspectes i s’han concedit les beques per ordre de prelació, atenent major puntuació fins a cobrir el màxim de beques existents.

  Resumint, s’han concedit 12 ajuts als estudis de Psicologia, Màrqueting i Investigació de Mercats, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Medicina, Edificació, Disseny, Administració d'Empreses, Educació Social, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Filosofia i Economia.

    Aquests premis es lliuraran el proper dia 29 de desembre a les 17h al Teatre Municipal de Capdepera, en un acte solemne.