El certamen arriba a la seva 20ena edició
amb la participació econòmica de l'Associació Cap Vermell

BASES
 

B   A   S   E   S

CONCURS DE NARRACIONS CURTES

“Ploma de ferro” 2012

DESTINATARIS

El 1r i 2n premis d’aquest concurs van adreçats a persones majors de 18 anys. Es destina el 3r premi a l’alumnat de l’IES Capdepera.

1r cicle d’ESO

2n cicle d’ESO

Batxillerat (incloent-hi PQPI)

REQUISITS I OBLIGACIONS

- Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.

- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

- No s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte en un altre concurs o hagin estat guardonades amb anterioritat.

Per acreditar aquesta circumstància l’autor/a haurà de presentar una declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat, ni està pendent de publicació.

- Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra.

- Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.

- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra Arial de mida 12.

- Han de contenir la següent documentació:

a) 4 còpies impreses de la narració.

b) una còpia en suport informàtic (CD o disquet).

c) butlleta d’inscripció degudament emplenada i tancada en un sobre al qual ha d’aparèixer el pseudònim de l’autor/a.

d) declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat.

- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de concurs.

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets que se’n deriven.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini per presentar obres de la categoria adulta serà fins dia

28 de setembre de 2012 a les 14h.

Les narracions s’han d’enviar per correu ordinari certificat a l’adreça següent:

Servei d’Assessorament Lingüístic.

Ajuntament de Capdepera

c/ Ciutat, 20

07580 Capdepera - Illes Balears

PREMI

S’estableixen 5 premis:

  • 1r premi: 700€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat.
  • 2n premi: 400€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat.
  • 3r premi patrocinat per l’Associació Cultural Cap Vermell (per a 3 autors juvenils del municipi de Capdepera, concretament a l’alumnat del 1r i 2n cicle d’ESO i Batxiller): 100€ i diploma commemoratiu del premi per a cadascun dels 3 guanyadors.

CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L’AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ

- L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net dins l’any posterior a l’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament. També es publicaran a la web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, col·laboradora del concurs

- No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer, segon tercer premi, segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta “Ploma de ferro” 2012, convocat per l'Ajuntament de Capdepera”.

- Les obres que no siguin premiades es podran recollir al Servei d’Assessorament Lingüístic durant el mes de novembre de 2012. Així mateix, a finals de juny 2012 es retornaran l’IES Capdepera les obres no premiades de la categoria juvenil.

- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres no recollides de la manera que consideri més oportuna.

JURAT

- El jurat d’aquesta edició estarà format per:

a) 3 membres per a la categoria adulta:

- Vocals: Miquel Àngel Lladó Ribas, Rosa Planas Ferrer i Antoni Xumet Rosselló.

- Secretària: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

b) 2 membres per a la categoria juvenil:

- Vocals: Carme Sánchez Alemany i personal del Servei d’Assessorament Lingüístic

- Secretari: Pere Cortada Obrador (Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Capdepera).

- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.

LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS

Els premis es lliuraran el divendres 26 d’octubre de 2012 a les 20h al Teatre de Capdepera i s’avisarà els guanyadors oportunament.

Els premis de la categoria juvenil es lliuraran el dia 20 juny de 2012, abans de concloure el curs acadèmic 2011/2012, encara que llavors participin en la gala oficial de lliurament de premis d’octubre.

Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en el seu cas, delegar algú perquè el reculli.

Si no es compleix aquesta circumstància de venir a recollir el premi personalment o delegar algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació de possibles obres guanyadores.

Per a més informació contactau amb el:

Servei d’Assessorament Lingüístic.

Tel. 971 563052 ext. 114 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

www.ajcapdepera.net


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Butlleta d’inscripció

(adjuntau-la dins un sobre tancat)

- Títol de la narració:

- Nom i llinatges de l’autor/a:

- Pseudònim:

- DNI:

- Adreça i telèfon de contacte:

- Adreça electrònica (opcional):

Signatura:


He llegit les bases d’aquesta convocatòria i n’accept les condicions de participació.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------