Els Estudis i la premsa local al segle XXI. Volum I: La premsa. IEB, 2009.

Cap Vermell, com a tota organització, ha tingut alts i baixos. Aquesta comunicació fou la nostra aportació a les Jornades que l’Institut d’Estudis Baleàrics convocà l’any 2009 sota el títol de la premsa local al segle XXI i que nosaltres titularem amb el +de 25 anys. De fet anàvem pel 28, però feia dos anys de publicació digital i estàvem eufòrics per què teníem 500 visites diàries. La primera part d'aquest article l'havíem presentat a les I Jornades d'estudis locals de Capdepera l'any 2000, als 20 anys.

L’Associació Premsa Forana, de la que formam part des de la seva fundació, no tenia clar que una publicació digital pogués estar associada sense publicar res en paper (l’anuari ens salvà). Érem de les poques publicacions en xarxa. A la comunicació ho deim: «El primer any de www.capvermell.org havíem rebut més cartes que els 25 anys anteriors». També apuntàvem a una major xarxa de col·laboradors no habituals. Tot això s’ha confirmat. Avui, amb més de 2.500 visites diàries situam el nostre sostre prop del milió de visites a l’any.

Queda aquest document com un altre element per a la història de Cap Vermell i de Capdepera.