L’autorització de Manacor com a Centre desplaçat de la DGT suposaria una millora dels serveis públics. "Fa 30 anys que la comarca del Llevant està discriminada", assegura Cànovas. 
Una demanda que es plantejarà a tots els plenaris de la comarca.

L'Ajuntament de Capdepera i l'Associació Hotelera de Capdepera s'uneixen per donar a conèixer el municipi de Capdepera a la fira de turisme de FREEMUNICH

Aquesta col·laboració té com a objectiu promoure la riquesa cultural i natural de la zona per tal d'atraure turistes internacionals.


La Policia Local de Capdepera posa en marxa el servei de reciclatge dels seus uniformes amb la campanya re-uniform de l'empresa Insigna.


La superfície terrestre del Parc tindrà, a partir d’ara, gairebé 11.000 hectàrees, i la part marina tindrà un total de 6.194 hectàrees. Multiplica per 11 la seva extensió. S’incorporen a l’espai natural protegit la finca pública de Son Real i diverses zones que ja formaven part de la Xarxa Natura 2000.

Han començat per la plaça de Son Moll. També s'han iniciat les de jardineria del Passeig.


Serà el responsable de la creació del Pla d'Infància i Adolescència (PLIA)


Capdepera queda en una setena posició (de vuit) amb 1.541 Kg de vidre reciclat als contenidors habilitats.

La urbanització ha consumit onze quilòmetres quadrats de territori de Mallorca en sis anys. 

Informe elaborat per Terraferida. Moveu el cursor de la imatge

Organitzades pel Servei de Xarxa Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i la col·laboració de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Capdepera.


"Ningú no és més important que tu, estimada!"

Memòria de MallorcaEl manteniment Cala Lliteres, 718.272,43€ i la demolició de l'edifici Juan Sebastián el Cano i execució de la plaça, 718.000,00 €.

Ferrer, de 27 anys, és natural de Capdepera i filla del qui fou batle i president de l'associació hotelera, Joan Ferrer.

La Guàrdia Civil assenyala que també actuaren a Capdepera, en una cadena de perfumeries.