Dia 3 de desembre de 2020 s'aprovaren els pressuposts municipals de 2021. Fins ara no hem rebut el resum i la valoració de la regidora d'hisenda Lorena Molinillo. Diu la regidora que "són uns pressuposts elaborats en temps de pandèmia i destinats a facilitar la recuperació econòmica del municipi sense deixar de costat les petites inversions necessàries".

Els partits polítics ja han fet la seva valoració. Com sempre, nosaltres ens estimaríem més veure la liquidació del pressupost de 2020, saber quines partides s'han executades, quines no i quines s'han modificades. I així tenir una visió real del que es fa al municipi.

Aquí el teniu: