Diumenge passat, 22 de juny se produí un nou vessament d'aigües fecals al mollet de Sa Pedruscada. A mitja tarda els ciutadans i turistes que passejaven o feien esport pel camí de ses Atzavares van ser testimonis de la forta pudor que envaí la zona, degut al vessament d'aigües provinents de la xarxa de clavegueram.  

Avisada la policia local, se feren les passes per solucionar l'avaria que sembla tenir l'origen a les bombes impulsores que condueixen l'aigua de la xarxa de clavegueram cap a la depuradora. Aquesta avaria no és la primera vegada que succeeix, malgrat la tasca de manteniment que se fa regularment.