Operaris de la brigada han pintat la quasi totalitat dels passos zebra dels carrers principals de Cala Rajada, Elionor Servera i l'Agulla. Per aquest motiu, durant el matí, el trànsit s'ha vist interromput en les esmentades vies, incrementant-se en els carrers paral·lels.La feina s'ha fet amb celeritat i les molèsties han estat poques. Aquestes tasques anuals de manteniment són un preludi de l'inici de la temporada turística de la temporada