Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 488
"A propòsit del projecte solidàri que duu a terme na Claudia Troppa, i el seu club d'atletisme, no puc més que expressar la meva admiració. "


 

Llegint la noticia que l'atre dia va sortir per Cap Vermell, informant que el BAMBA Project es proposa fer un gran recapte de sabates d'esport i enviar-les cap a Kenya,  perquè així els aspirants a emprar les instal·lacions esportives que en aquell país s'están fent, al manco puguin tenir, unes sabates d'esport per practicar-lo, és sense dubte, una molt bona noticia que dignifica el món del atletisme i del esport en general.

 

L'article no explicava concretament quin esport és, emperò, xerrant de Kènya i de tots els campions que d'aquell país han sortit en l'àmbit de la carrera en ruta a peu, simplement impressiona a tots aquells que som afeccionats al atletisme. Xerrar del esport a Kenya és xerrar de l'acte de córrer i xerrar dels atletes i de les seves dures condicions de vida per tal d'assolir només unes simples sabates per poder entrenar. Molts d'aquests campions varen començar així, precisament, sense sabates, per damunt terreny construït amb grava. El missioner catòlic irlandès Colm O'Connell, cap els anys 60, fou pioner en aquesta tasca de dur sabates a aquells al·lots i des de els anys 60 fins pràcticament ara. La gesta del missioner no ha fet més que produir campions. Esper que la gent s'animi a dur moltes de sabates de totes les talles, perquè així, podria ser ben bé, els al·lots que no estan a dins els centres d'èlit i volen imitar als seus ídols nacionals puguin entrenar i en un futur puguin fer gaudir a tot el món amb la seva majestuositat quan corren.