Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 1141
Capítol 31SURT MIQUEL ALZINA,
ENTRA JOAN TERRASSA         

     El 3 de juliol de 2008 s’acorda l’augment del preu de la quota d’associat, passant de 12 a 15€, amb l’obligatorietat (mai observada) de domiciliació als comptes oberts a les entitats “La Caixa”, Banca March i “Sa Nostra”. La Junta va elogiar el president per haver demanat públicament als socis que s’abstenguessin de fer comentaris negatius d'esquena al Club, sol·licitant de la bonhomia dels afiliats la suficient valentia per exposar les queixes a les reunions i assemblees, amb la finalitat d’ajudar a resoldre els problemes (una premissa que encara, a dia d’avui, no s’ha aconseguit –i  no deixa de ser curiós–,  perquè aquells que aleshores ho demanaven, actualment són els primers que estan incorrent  en tot el contrari. Ah!, la condició humana…).

El dinar del Dia del Club se celebra per a 398 comensals a l'hotel Font de Sa Cala, amb un cost de 5.573€.  Es va comunicar que Manuela Rigo Melis, Catalina Flaquer Moyà, Isabel Cursach Riera, Bàrbara Alzina Alzina  i Joan Llull Tugores  serien homenatjats aquest any a la festa d’aniversari, on es varen sortejar dues sobrassades i una polida peixera, amb què es recaptaren 256€.

El 15 de setembre es produeix el decès d’Antoni Garau Barceló, fins aleshores secretari de “Ca Nostra”, a qui es ret homenatge pòstum per part de l’associació. Un ex-traordinari secretari!”, en el dir de l’opinió popular.


Gent jugant a bingo

A l’assemblea general del 14 de maig de 2009, entre d’altres temes, es refusà de continuar organitzant excursions de “manteros”,ja que se les considerava “un frau a la voluntat de les persones majors”, segons manifestà el president. Explicà Alzina la legalització de la dependència de la cuina del bar del Club i la necessitat de fer un seguiment de la reglamentació oficial per a la posada en marxa. En referència al bingo, proposà informatitzar-lo a fi que es veiessin a la pantalla les quantitats reflectides.

Miquel Alzina donà lectura a l'esborrany dels nous estatuts de funcionament del Club i es passà a votació dels assistents. El resultat fou de 83 vots a favor, 5 vots en blanc i un sufragi negatiu. Amb un senzill refrigeri acabà l’assemblea.


Ball de saló

Segons resa l’acta de la reunió de la Junta Directiva de data del 8 de juliol de 2009, resta reflectida la sorpresa dels membres dirigents de “Ca Nostra” en relació al comunicat que el president Alzina Nebot havia penjat al tauler d’anuncis de l’associació, anunciant la seva dimissió, al·legant motius personals. Semblà estrany que el president no hagués comunicat personalment la renúncia.

A causa de la sobtada situació i d’acord amb els estatuts, automàticament es va fer càrrec de la presidència Joan Terrasa Melis. Per a substituir al traspassat Antoni Garau, es nomenà  Margalida Tous, antiga presidenta i aleshores vocal de junta, i a Pere Melis Garau com a tresorer. Miquel Alzina continuaria com a vocal. Cobertes les vacants, es repassaren els comptes per part de Catalina Moyà, anterior tresorera, entregant 64€ de recaptació a favor del Club amb motiu de la darrera excursió, i s’acordà regalar a Assistència Social uns lots de sobrassada de les passades matances per fer entrepans per als indigents. Es passà a votació dels pressents el nomenament de representant de la coral dins la junta i no s’arribà a cap consens. De les dues persones interessades a regentar el bar del Club, Maria Sancho i Magdalena Cantó, la balança, pels mèrits presentats, es decantà a favor de la primera. Margalida Carrió, que havia tingut cura del bar fins aleshores, regalà 4 prestatges de paret a l’associació, i es remodelà  el taulell de l'establiment.


Assemblea, parlament de M. Alzina i nova directiva

Amb motiu del XI aniversari de la Coral “Ca Nostra”, se celebra un concert amb participació de la formació de Cantaires de Sa Coma, amb sopar per als membres dels dos cors, al final. De part del Consell de Mallorca, el president fa entrega, a la directora de la Coral, d’una subvenció de 846€, a més de 300€ de l’entitat bancària “Sa Nostra”.


Plaça Constitució, festa aniversari

La Federació d’Associacions de Persones Majors de la Part Forana fa una advertència a la directiva de “Ca Nostra” en el sentit que jugar a bingo es il·legal. L’autoritat competent tolerarà les partides que es es facin als clubs de la Tercera Edat, perquè són un entreteniment saludable per als vellets, però es recomana que no es juguin quantitats grosses. Una paella que va costar al Club 135€ , amb orquestra i ball de saló i de línia,  a més d’una xocolatada per les Verges  arrodoniren el capítol de menjues anuals, obligades, que es completà a “S’Alqueria del Comte” amb un dinar de germanor per a tothom.

I amb aquest bon gust de boca acabam el capítol d’avui. Bon profit!... I bones festes.