Història Tercera Edat de Cala Rajada. Capítol 4

Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran1987:
RENOVACIÓ DE LA DIRECTIVATranscripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”
 

  

 De l’Assemblea General Ordinària del 4 de gener de 1987, hem extret el més destacat de quant es va dir i acordar per part dels dirigents i associats de “Sol Naixent” de la Tercera Edat de Cala Rajada. A saber:


Hotel Alegria El Cortijo. Matalascañas.

Fins aquí el més destacat de l’assemblea ordinària de “Sol Naixent”  de començament d’any. S’assenyala el propvinent més d’agost per a una nova assemblea, donat que hi ha integrants de la junta que ja porten els quatre anys reglamentaris como a directius i, segons els estatuts, cal renovar els càrrecs o que entrin nous membres a la junta.


Vicenç Nadal Bosch,  primer president de Sol Naixent

Agost 1987.-  El dia 9, a les 19 hores, es reuneixen, presidits per Vicenç Nadal Boch, que cessa como a màxim dirigent de “Sol Naixent”, els membres de la junta i socis, en assemblea general de caràcter extraordinari. Dona lectura a l’acta de l’assemblea precedent el també cessant secretari, Josep Flaquer Flaquer. El senyor Nadal fa, a continuació, una detallada exposició de les activitats i vicissituds dels darrers quatre anys al capdavant de l’associació, finalitzant la seva al·locució expressant els seus més fervents desitjos de prosperitat i encerts per a la nova directiva.


Antoni Rechac Font

 Tot seguit es procedeix a les corresponents eleccions que, a la mesa de votacions, dirigeixen  Vicenç Nadal, Margalida Flaquer i Antoni Rechac, en qualitat de president, vocal i tresorer actuals, respectivament, a més del vocal, també cessant, Joan Pujades Llinàs. El nombre total d’associats es de 173, els qui emeten el vot són 127, amb cap papereta en blanc ni nul·la. Els candidats que es presenten són 17, havent-ne de sortir una junta amb 11 components.

I així va restar formada la nova directiva:

President.- Antoni Rechac Font

Vicepresident.-  Isabel Cano Vila

Secretari.- Bartomeu Sancho Llull

Tresorer.- Miquel Ferrer Ginard

Vocals.- Margalida Flaquer Flaquer / Joan Melis Sancho / Guillem Esteve Bauzà / Maria Vaquer Garau / Angela Servera Nebot / Ana Ratzinger i Maximina Melchor González.


Revista Els padrins. Reunió d'Associacions.

Pep Flaquer Flaquer va aconseguir els mateixos vots que Maximina Melchor. Joan Pujades Llinàs, Manuel Páez Escamilla, Francisca Alorda Crespí, Francisca Massanet Adrover i Trinidad Merchán Palomo no arribaren al còmput de vots dels altres i quedaren en situació de reserva per si de cas hi hagués qualque baixa en un futur. Un breu incident va torbar per uns moments la calma, a causa de l'empat de Flaquer amb  Maximina Melchor, la qual finalment fou la elgida gràcies a una decisió presa pels components de la mesa, amb votació secreta, no exempta de discussió  i picabaralla. El president electe,  Antoni Rechac, en agrair el nomenament, va voler posar pau  al problema suscitat per la paritat de sufragis. Al mateix temps va detallar uns quants aspectes sobre el programa a realitzar per ell en benefici de l’associació i posant esment especial de cara a la eradicació de discòrdies entre associats, sol·licitant de tots el foment de la concòrdia, “ una de les seves majors il·lusions”, digué.                          

 

 B.Melis “Meyme”